కొండగట్టులో మొక్కులు చెల్లించుకున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కళ్యాణ్..

On
కొండగట్టులో మొక్కులు చెల్లించుకున్న  ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కళ్యాణ్..

కొండగట్టులో మొక్కులు చెల్లించుకున్న  పవన్ కళ్యాణ్..
కొండగట్టు అంజన్న ఆలయ సన్నిధిలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కళ్యాణ్..


జగిత్యాల జిల్లా ప్రతినిధి జూన్ 29 (ప్రజా మంటలు) :

ఎపి డీప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు అంజన్నను దర్శించుకుని, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.తన మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.పండితులు ఆయనకు వేదాశీర్వచనాలు ఇచ్చారు. తీరప్రసాదాలు స్వీకరించిన అనంతరం పవన్ తిరుగు పయనమయ్యారు.

Tags