సేలం రోడ్డు ప్రమాదంలో 5గురి మృతి

On
 సేలం రోడ్డు ప్రమాదంలో 5గురి మృతి

Breking news 

సేలం రోడ్డు ప్రమాదంలో 5 గురి మృతి

చెన్నై ఏప్రిల్ 30 : 

సేలం ఏర్కాడ్ 11వ కొండాయి నీడిల్ బెండ్ దగ్గర ప్రమాదం...

5 గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు..

వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి..*

Tags