అగ్గిపెట్టెలతో పెన్ను - సి ఎం స్టాలిన్ కు బహుకరణ 

On
అగ్గిపెట్టెలతో పెన్ను - సి ఎం స్టాలిన్ కు బహుకరణ 

అగ్గిపెట్టెలతో పెన్ను - సి ఎం స్టాలిన్ కు బహుకరణ 

చెన్నై మే 09: 

కన్యాకుమారి జిల్లాకు చెందిన శిల్పి ఆర్‌ఎం వివేక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్‌కు స్వర్గీయ కరుణానిధి స్మారక చిహ్నాన్ని, అగ్గిపెట్టెలతో తయారు చేసిన కలం నమూనాను అందించారు. ముఖ్యమంత్రి ఎం కే స్టాలిన్ కళాకారుని అభినందించారు. 

 

Tags