బాధ్యతలు స్వీకరించి ఎస్పీని కలిసిన స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ అరీఫ్ అలీ ఖాన్

On
బాధ్యతలు స్వీకరించి ఎస్పీని కలిసిన స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ అరీఫ్ అలీ ఖాన్

 బాధ్యతలు స్వీకరించి ఎస్పీని కలిసిన స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ అరీఫ్ అలీ ఖాన్

జగిత్యాల జులై 4 (ప్రజా మంటలు) :
 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అరిఫ్ అలీ ఖాన్ గురువారం జిల్లా పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్పీ  అశోక్ కుమార్ ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి, పూల మొక్కను అందజేశారు.

Tags